قیمت فروش پیچ نیم رزوه دین 931


تاریخ به روز رسانی 1395/03/01 میباشد.
خواهشمند است جهت دریافت استعلام موجودی و قیمت روز با این واحد تماس بگیرید.
سایز پیچ M8x1.25 پیچ
گرید پیچ قیمت فروش پیچ آهنی قیمت فروش پیچ خشکه قیمت فروش پیچ فولادی
طول پیچ 5.6 8.8 10.9
M8x1.25x45 780 1,220 1,380
M8x1.25x50 850 1,330 1,500
M8x1.25x55 900 1,420 1,600
M8x1.25x60 970 1,530 1,720
M8x1.25x70 1,110 1,750 1,970
M8x1.25x80 1,250 1,960 2,210
M8x1.25x90 1,390 2,180 2,460
M8x1.25x100 1,530 2,400 2,710
M8x1.25x110 1,670 2,620 2,960
M8x1.25x120 1,810 2,840 3,210
سایز پیچ M10x1.5 پیچ 
گرید پیچ قیمت فروش پیچ آهنی قیمت فروش پیچ خشکه قیمت فروش پیچ فولادی
طول پیچ 5.6 8.8 10.9
M10x1.5x50 1,440 2,260 2,550
M10x1.5x55 1,530 2,410 2,720
M10x1.5x60 1,640 2,580 2,910
M10x1.5x70 1,860 2,920 3,290
M10x1.5x80 2,080 3,260 3,680
M10x1.5x90 2,290 3,600 4,060
M10x1.5x100 2,510 3,940 4,450
M10x1.5x110 2,730 4,280 4,830
M10x1.5x120 2,940 4,630 5,210
سایز پیچ M12x1.75 پیچ 
گرید پیچ قیمت فروش پیچ آهنی قیمت فروش پیچ خشکه قیمت فروش پیچ فولادی
طول پیچ 5.6 8.8 10.9
M12x1.75x50 2,030 3,200 3,600
M12x1.75x55 2,190 3,440 3,880
M12x1.75x60 2,350 3,690 4,150
M12x1.75x70 2,610 4,110 4,630
M12x1.75x80 2,930 4,600 5,180
M12x1.75x90 3,230 5,080 5,730
M12x1.75x100 3,540 5,560 6,260
M12x1.75x110 3,820 6,000 6,760
M12x1.75x120 4,130 6,490 7,320
سایز پیچ M14x2  پیچ
گرید پیچ قیمت فروش پیچ آهنی قیمت فروش پیچ خشکه قیمت فروش پیچ فولادی
طول پیچ 5.6 8.8 10.9
M14x2x50 2,870 4,510 5,080
M14x2x55 3,080 4,850 5,460
M14x2x60 3,290 5,180 5,830
M14x2x70 3,680 5,780 6,510
M14x2x80 4,100 6,440 7,250
M14x2x90 4,450 6,990 7,870
M14x2x100 4,870 7,650 8,620
M14x2x110 5,290 8,310 9,360
M14x2x120 5,740 9,020 10,170
سایز پیچ M16x2  پیچ
گرید پیچ قیمت فروش پیچ آهنی قیمت فروش پیچ خشکه قیمت فروش پیچ فولادی
طول پیچ 5.6 8.8 10.9
M16x2x60 4,310 6,770 7,630
M16x2x70 4,870 7,650 8,620
M16x2x80 5,430 8,530 9,610
M16x2x90 5,990 9,410 10,600
M16x2x100 6,510 10,230 11,530
M16x2x110 7,070 11,110 12,520
M16x2x120 7,630 11,990 13,520
M16x2x130 8,050 12,650 14,260
M16x2x140 8,610 13,530 15,250
M16x2x150 9,170 14,410 16,240
سایز پیچ M18x2.5  پیچ
گرید پیچ قیمت فروش پیچ آهنی قیمت فروش پیچ خشکه قیمت فروش پیچ فولادی
طول پیچ 5.6 8.8 10.9
M18x2.5x60 5,640 8,860 9,980
M18x2.5x70 6,340 9,960 11,220
M18x2.5x80 7,000 11,000 12,400
M18x2.5x90 7,700 12,100 13,640
M18x2.5x100 8,400 13,200 14,880
M18x2.5x110 9,100 14,300 16,120
M18x2.5x120 9,800 15,400 17,360
M18x2.5x130 10,360 16,280 18,350
M18x2.5x140 11,060 17,380 19,590
M18x2.5x150 11,760 18,480 20,830
سایز پیچ M20x2.5  پیچ
گرید پیچ قیمت فروش پیچ آهنی قیمت فروش پیچ خشکه قیمت فروش پیچ فولادی
طول پیچ 5.6 8.8 10.9
M20x2.5x60 7,250 11,390 12,830
M20x2.5x70 8,090 12,710 14,320
M20x2.5x80 8,930 14,030 15,810
M20x2.5x90 9,770 15,350 17,300
M20x2.5x100 10,610 16,670 18,790
M20x2.5x110 11,450 17,990 20,270
M20x2.5x120 12,290 19,310 21,760
M20x2.5x130 13,090 20,570 23,190
M20x2.5x140 13,930 21,890 24,680
M20x2.5x150 14,770 23,210 26,160
سایز پیچ M22x2.5  پیچ
گرید پیچ قیمت فروش پیچ آهنی قیمت فروش پیچ خشکه قیمت فروش پیچ فولادی
طول پیچ 5.6 8.8 10.9
M22x2.5x60 8,790 13,810 15,560
M22x2.5x70 9,840 15,460 17,420
M22x2.5x80 10,890 17,110 19,280
M22x2.5x90 11,940 18,760 21,140
M22x2.5x100 12,950 20,350 22,940
M22x2.5x110 14,000 22,000 24,800
M22x2.5x120 15,050 23,650 26,660
M22x2.5x130 15,750 24,750 27,900
M22x2.5x140 16,800 26,400 29,760
M22x2.5x150 17,850 28,050 31,620
سایز پیچ M24x3  پیچ
گرید پیچ قیمت فروش پیچ آهنی قیمت فروش پیچ خشکه قیمت فروش پیچ فولادی
طول پیچ 5.6 8.8 10.9
M24x3x60 11,200 17,600 19,840
M24x3x70 12,460 19,580 22,070
M24x3x80 13,720 21,560 24,300
M24x3x90 14,980 23,540 26,540
M24x3x100 16,240 25,520 28,770
M24x3x110 17,500 27,500 31,000
M24x3x120 18,730 29,430 33,170
M24x3x130 19,600 30,800 34,720
M24x3x140 20,830 32,730 36,890
M24x3x150 22,050 34,650 39,060

آدرس دفتر : کارگر جنوبی (بالاتر از میدان قزوین) کوچه نورکامی،
پلاک 11، طبقه اول غربی

تلفن :  +98 21 5540 6944-45

فکس : 8247 5541  +98 21

همراه: 4348 437 912 98+

Telegram : @Super_Part

email : info@superpart.com

Copyright ©2021