قیمت فروش پیچ نیم رزوه دین 6914


تاریخ به روز رسانی 1395/03/01 میباشد.
خواهشمند است جهت دریافت استعلام موجودی و قیمت روز با این واحد تماس بگیرید.
سایز پیچ M12x1.75 پیچ
گرید پیچ HV-10.9
طول پیچ  
40 3,770
45 4,040
50 4,330
55 4,620
60 4,900
65 5,190
70 5,480
75 5,770
80 6,060
90 6,630
100 7,280
سایز پیچ M16x2 پیچ
گرید پیچ HV-10.9
طول پیچ  
40 6,830
45 7,350
50 7,870
55 8,390
60 8,910
65 9,430
70 9,950
75 10,400
80 10,920
90 11,960
100 12,940
110 13,980
120 15,020
130 16,060
سایز پیچ M20x2.5 پیچ
گرید پیچ HV-10.9
طول پیچ  
45 12,220
50 13,000
55 13,780
60 14,630
65 15,410
70 16,190
75 17,030
80 17,810
90 19,370
100 20,930
110 22,560
120 24,180
130 25,740
140 27,370
150 28,990
سایز پیچ M22x2.5 پیچ
گرید پیچ HV-10.9
طول پیچ  
50 16,710
55 17,680
60 18,590
65 19,570
70 20,540
75 21,520
80 22,490
90 24,380
100 26,330
110 28,280
120 30,230
130 32,110
140 34,060
150 36,010
سایز پیچ M24x3 پیچ
گرید پیچ HV-10.9
طول پیچ  
60 23,530
65 24,700
70 25,870
75 26,980
80 28,150
90 30,360
100 32,700
110 34,970
120 37,310
130 39,590
140 41,930
150 44,200
سایز پیچ M27x3 پیچ
گرید پیچ HV-10.9
طول پیچ  
70 34,580
75 36,010
80 37,440
90 40,370
100 43,230
110 46,150
120 49,080
130 52,000
140 54,930
150 57,850
سایز پیچ M30x3.5 پیچ
گرید پیچ HV-10.9
طول پیچ  
75 45,570
80 47,320
90 50,960
100 54,470
110 58,050
120 61,690
130 65,260
140 68,840
150 72,480

آدرس دفتر : کارگر جنوبی (بالاتر از میدان قزوین) کوچه نورکامی،
پلاک 11، طبقه اول غربی

تلفن :  +98 21 5540 6944-45

فکس : 8247 5541  +98 21

همراه: 4348 437 912 98+

Telegram : @Super_Part

email : info@superpart.com

Copyright ©2020